Menu

Referat 3. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. marts 19.00 – 21.00

(Teams møde)

 

Deltagere:

Neo Jacobsen

Jørgen Bøgild

Patrick Hammer

Susanne Venneberg

Morten Hansen

Rasmus Kjærsgaard

Allan Agerbo Nielsen (Referent) 1. Godkendelse af dagsorden.
  1. Godkendt
 2. Gennemgang KB81 aktivitetskalender Marts - April.
  1. Marts
   1. Kontingentbetaling
    1. Bør være etableret indenfor en uge.
   2. Bane klargøringsdag.
    1. Forslag 20, 21, 27 eller 28. Marts.
    2. Koordineres med banefolket
    3. Baner skal være klar ultimo marts.
    4. Gennemgang af banderum for oprydning.
   3. Standerhejsning / opstart.
    1. Afholdes på holdniveau
    2. Dato bestemmes af den enkelte træner.
    3. Flaget hejses af bestyrelsen i den kommende weekend og publiceres d. 13. sammen med træningstider og kontaktinfo.
    4. Der undersøges om vi har flag.
   4. Generalforsamling 24. Marts?
    1. Der er  forberedt indkaldelse.
    2. Uddele goodiebags til deltagere før mødet, tilmelding senest 3 dage før.
     1. Sodavand / øl med Pringles.
    3. Indkaldelse fremsendes senest 14 dage før mødet.
   5. Træner holdledermøde, ultimo marts.
    1. Børneansvarlig skal indkalde.
    2. Der findes en dagsorden fra tidligere og sendes til børneansvarlig
    3. Skal afholdes virtuelt.
  2. April
   1. Bestyrelsesmøde, 1. onsdag (7/4)
   2. Repræsentantskabsmøde bankocenter 1. søndag.
    1. Afventer besked fra Bankocenter.
   3. Forældremøde alle hold.
    1. Afholdes når forsamlingsforbud slettes.
   4. Generalforsamling TSM, Ultimo april.
    1. Afventer indkaldelse.
 3. Kluboffice, status.
  1. Status på betalingsmodul
   1. Forventer opstart indenfor 1 uge.
 4. DGI Sommerskole.
  1. DGI vender tilbage, omfanget skal defineres.
   1. Afventer DGI
 5. FC Nordsiden status.
  1. Der har været afholdt møde med holdet.
  2. Er villig til at indgå i TSM
  3. Er villig til at betale for brug af faciliteter.
  4. Vil ikke bidrage med frivillig arbejde, bl.a. opkridtning.
 6. Trænerstatus, børneansvarlig kontakter de sidste.

 

 1. Evt.
  1. Forslag til løbedag fra foreningssamarbejde i august eller september, skal bruge ca. 20-25 frivillige total.
  2. Orientering
   1. Det nye herre seniorhold bliver temmelig sikkert ikke til noget i dette forår
   2. Der starter et nyt dame senior hold i denne sæson, forslag kontingent 375kr/halvår.
   3. Baneforhold, baner er meget medtaget efter vinteren efter scooter kørsel og nedgravning af fjernkølerør. Kommunen kontaktes.
   4. Muligvis stopper en af banefolkene til sommer.
  3. Pigehold startes op som weekendtræning.
   1. Kontingent forslag 325kr/halvår.
   2. Der tilbydes en træningsdragt mod betaling af kontingent.