Menu

Referat 10. februar 2021

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag d. 10. februar 19.00 – 21.00

(Teams møde)

 

Deltagere:

Neo Hellner Jacobsen

Jørgen Bøgild

Patrick Hammer

Susanne Venneberg

Morten Hansen

Rasmus Kjærsgaard

Allan Agerbo Nielsen (Referent) 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Facility Manager
  1. Der aftales at facility manager fortsætter med de poster han tidligere har haft.
 3. Gennemgang KB81 aktivitetskalender Februar - Marts.
  1. Der arbejdes på opstart af de forskellige hold, afventer nyt mht. genåbning for at beslutte hvordan det skal foregå.
  2. Vi ønsker at afholde et arrangement hen over sommeren så klubben samles til et fælles arrangement.
  3. Der arrangeres virtuel coronavenlig standerhejsning.
 4. Kluboffice, status.
  1. Der arbejdes på opstart af Kluboffice aktivering af betalingsmodul.
 5. Futsal turnering.
  1. Aflyst.
 6. Årsregnskab.
  1. Regnskab gennemgået.
  2. Underskrives inden udgangen af februar.
  3. Regnskab udskrives og der bliver givet besked når det er klar til underskrift.
 7. DGI Sommerskole.
  1. DGI har kontaktet os ang. mulige sommeraktiviteter.
  2. DGI vender tilbage, omfanget skal defineres.
 8. Foreningssamarbejde.
  1. Der er ikke meget aktivitet hvilket også er gældende for andre klubber.
 9. Afholdelse af generalforsamling.
  1. Afholdes 24. Marts.
  2. Bliver sikkert virtuelt, kan evt. arrangeres med tilmelding hvor der bliver omdelt lidt snacks før mødet.
  3. Tage stilling til paragraf 5 stk. 2, ved næste bestyrelsesmøde, modstrider paragraf 5 stk. 5. Det bliver foreslået at paragraf 5 stk. 2 fjernes. 
 10. Evt.
  1. Der bliver foreslået at der sendes referat fra bestyrelsesmøder til medlemmer, eller offentliggøres på anden vis, evt. på web side, eller linke fra Facebook.
  2. Fritidsforvaltningen har kontaktet KB ang. spillesteder, både inde og ude, der er 2 nye klubber der ønsker at spille på Tornhøjs faciliteter. Vi vil byde dem velkommen til en samtale, så vi kan aftale nærmere.
  3. Der arbejdes på at få startet et pigehold op i klubben, ved indmelding kan de nye spillere evt. få udleveret et spillersæt eller lignende, fodboldstøvler eller benskinner.
  4. Hold skal tilmeldes omkring første april.